Nu rullar tågen på Roslagsbanan efter sommarens avstängning

Sommartider är ofta avstängningstider i kollektivtrafiken. Sedan midsommar har hela Roslagsbanan varit avstängd för arbeten. Nu är trafiken åter igång och enligt tidplan. Under sju veckor har trafikförvaltningen /SL jobbat intensivt med de nya planskilda korsningarna vid Enebyberg i Danderyd och Frescati i Stockholm.

Efter intensiva förberedande arbeten, som startade tidigt i våras, har under sommarens avstängning ännu en viktig milstolpe för utbyggnaden av Roslagsbanan passerats. Både vid Frescati och vid Portvägen i Enebyberg har betongbroar skjutits på plats.

– Arbetet har pågått i princip alla dagar i veckan och periodvis dygnet runt för att få dessa betongkonstruktioner på plats och också återställa järnvägsanläggningen. Allt för att få igång trafiken i enlighet med plan, säger Torbjörn Bodin, sponsor för Roslagsbanans utbyggnad på trafikförvaltningen.

Stort fokus på säkerhet

Både vid Frescati och vid Portvägen i Enebyberg har vi byggt trygghet för trafik och för människor i området. De nya planskilda korsningarna innebär att bil-, gång- och cykeltrafik kommer passera under de broar där tågen nu rullar. Det är en del arbeten kvar innan korsningarna kan öppnas under nästa år.

För att underlätta för boende i området har vi, tillsammans med Danderyds kommun, passat på att bygga en helt ny gångtunnel norr om stationen i Enebyberg som öppnar senare i år.

– När allt är klart under våren/försommaren 2023 innebär det ett stort lyft för säkerheten på Roslagsbanan, avslutar Torbjörn Bodin.

Total
0
Shares