Radonmätning hemma – så gör du

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan tränga in i ditt hem och öka risken för lungcancer om den inte upptäcks och hanteras i tid. För att säkerställa en hälsosam boendemiljö är det nödvändigt att genomföra regelbundna radonmätningar. 

Den bästa tiden för att mäta radon i ditt hem är mellan oktober och april, när uppvärmningssystemet är i drift och huset är mer sannolikt att vara tätt stängt. En långtidsmätning som varar i minst 60 dagar ger det mest pålitliga resultatet och ett årsmedelvärde som hjälper dig att bedöma riskerna korrekt.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar dramatiskt risken för lungcancer. I Sverige orsakar radon omkring 500 lungcancerfall varje år, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till denna dödliga sjukdom efter rökning. Det är därför avgörande att mäta radonhalten regelbundet i ditt hem.

Gränsvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Om dina mätningar visar högre värden är det viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten och därmed riskerna.

Hur utför du en radonmätning?

  • Beställ radondosor: Beställ radondosor för långtidsmätning från ett ackrediterat företag. Dessa dosor är utformade för att ge ett tillförlitligt årsmedelvärde.
  • Placera ut dosorna: Följ noggrant de medföljande anvisningarna och placera dosorna i olika delar av ditt hem. Det är viktigt att dosorna får stå ostörda under mätperioden.
  • Skicka tillbaka dosorna: När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna till det angivna laboratoriet för analys.
  • Resultaten: Inom en vecka kommer du att få en mätrapport som visar dina radonhalter. Om halterna är inom säkra gränser kan du känna dig trygg i din boendemiljö. Om de överstiger gränsvärdet behöver du vidta åtgärder för att minska dem. 

En radonmätning är en enkel och viktig åtgärd för att säkerställa att din boendemiljö är säker och hälsosam. Att mäta radon regelbundet ger dig trygghet och möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. Så ta kontroll över radon i ditt hem genom att beställa din radon mätning redan idag!

 

Relaterad information

Gesundheitsrisiko: Radon
Das Gesundheitsrisiko Radon ist ein ernstzunehmendes Anliegen. Radon ist ein radioaktives Gas, das natürlicherweise aus dem Boden austritt und eingeatmet wird. Atmet man nun über längere Zeit eine erhöhte Konzentration von Radon ein, kann dies das Risiko von Lungenkrebs erheblich erhöhen. Um dieses Gesundheitsrisiko zu mindern, ist es wichtig, regelmäßig Radonmessungen durchzuführen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Radonbelastung in Gebäuden zu reduzieren. Dies trägt dazu bei, eine gesunde und sichere Umgebung zu schaffen.

Total
0
Shares