Var fjärde svensk bor i hus med farligt höga radonnivåer

Det är oroande att så många svenskar bor i hus med farligt höga radonnivåer. Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Det finns ingen säker gräns för hur mycket radon du kan utsättas för, men det är klart att ju högre nivåer av radon, desto större risk finns det för skador. Därför är det viktigt att alla som bor i hus med höga radonnivåer tar de nödvändiga åtgärderna för att minska sin exponering. Det första du bör göra är att göra en radonmätning. Hos Radon-Mätning.se kan du få information och hjälp med radonmätning. 

Hur fungerar en radonmätning?

Radon är en gas som finns i marken och i luften. Radonmätning är ett sätt att mäta hur mycket radon som finns i luften inomhus. En radonmätning görs med en radondetektor, som placeras i rummet där du vill mäta radonhalten. Radondetektorn mäter sedan halterna av radon i luften under en viss period, och resultatet visas på en skala.

Går det att göra något åt radon som redan finns i huset?

Det går inte att göra något åt radon som redan finns i huset. Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran sönderfaller, och den kan tränga in i husen genom sprickor i grunden eller vattenledningar. Radon är farligt för hälsan, och det är viktigt att man tar hand om problemet på rätt sätt. Det bästa är att kontakta ett specialiserade företag som kan hjälpa till med att mäta radonhalten i huset, och de kan också installera ventilation eller andra system för att minska risken för exponering.

Så här undviker du höga radonhalter i bostaden

Radonhalter i bostäder överstiger ofta de gränsvärden som rekommenderas av Strålskyddsinstitutet, och det är därför viktigt att göra något åt problemet. Det finns flera saker du kan göra för att minska radonhalterna i bostaden, och här är några tips på hur du kan göra det:

  • Installera ett ventilation system som tar ut luften från marken och cirkulerar den runt bostaden.
  • Installera ett radonavskiljande system som hindrar gasen från att tränga in i bostaden.
  • Använd luftrenare för att filtrera ut radongasen från luften.

Radon är en gas som kan finnas i bostäder, och som alltså kan vara skadligt för hälsan. Enligt en undersökning från Radoninstitutet uppgick andelen svenskar som bodde i hus med farliga radonnivåer till 25 procent under 2016. Om du är orolig för att just ditt hus skulle innehålla mycket radon rekommenderas att du gör en mätning.

Total
0
Shares